TB800000HN TB800000HN
GMW NO
TB800000HN
PRODUCT GROUP
Turboşarj, şarj
NUMBER OF PARCELS
1
DIA
Şarj türü - Egzoz turboşarjı
OEM Vehicle Brand - OEM NO

HINO - 241003331A

VEHICLE ONFO
Vehicle Brand Vehicle Model Vehicle Type Engine Code Hp Kw Ps CCM